ΚΥΡΙΑΚΗ
Κατανυκτικός ἑσπερινός: 5.00 μ.μ.


ΔΕΥΤΕΡΑ
Μέγα Ἀπόδειπνο: 6.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ
Μέγα Ἀπόδειπνο: 6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία:
3.30-5.30 μ.μ.

Γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
θά γίνει Θεία Λειτουργία
τό Σάββατο πρωί, 25 Μαρτίου

 

   

ΚΥΡΙΑΚΗ
Κατανυκτικός ἑσπερινός: 6.15 μ.μ.
* Ἡ πύλη θά κλείσει 15΄
μετά τήν ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας

ΤΕΤΑΡΤΗ
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία: 12.30-2.30 μ.μ.
* Ἡ πύλη θά κλείσει στίς 12.30 μ.μ.


ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί - Ὄρθρος-
Θεία Λειτουργία:
Παρασκευή 24 Μαρτίου, 7.30 μ.μ. - 2.00 π.μ.

* Ἡ πύλη θά κλείσει στίς 10.00 μ.μ.